CenterLink - Sverige

VILKA VI ÄR

Bolaget ska assistera och erbjuda tjänster och insatser till organisationer och enskilda personer i syfte att åstadkomma individers inträde eller återinträde på arbetsmarknaden samt bedriva konsultation, utbildning och produktutveckling inom utbildningsområdet, samt idka därmed förenlig verksamhet.

jobb-klara kandidater

Vi sparar er värdefulla tid och minskar kostnaderna

Lösningar efter behov

Vi har förmågan att erbjuda skräddarsydda lösningar efter era specifika affärsbehov

Matchning

Vi levererar rätt kandidater till rätt roller tack vare vår långa erfarenhet och expertis

FUNKTION 01
Profilering av lediga platser

Vi går igenom era rekryterings- och bemanningsbehov och hjälper er att designa er vakans för att locka rätt kandidater. Vi går igenom era rekryterings- och bemanningsbehov och hjälper er att designa er vakans för att locka rätt kandidater.

FUNKTION 02
Annonsering och urval av kandidater

Vi annonserar dina lediga tjänster och förhandsgranskar samtliga sökanden och gör urval av lämpligaste kandidater för annonserad tjänst. Vi sparar er tid och minskar tillhörande kostnader. Vi har också en pool och jobb-klara kandidater så att vi kan möta även de mest omedelbara bemannings behoven.

FUNKTION 03
Träning inför anställning

Vi har möjlighet att erbjuda träning inför anställning inom vissa branscher i samarbete andra aktörer. Detta innebär att redan efter intervjun kan vi ordna att kandidaten får träna och pröva på arbetsuppgifter inför anställningen för att utrusta dem med de kunskaper och kunnande som behövs.

FUNKTION 04
Stöd under anställningstiden

När en kandidat får anställning hos er genom oss vi finns tillgänglig i upp till två år för att ge fortsatt stöd i form av mentorskap eller supported-employment i samarbete med andra aktörer.

service1
01

Rekryteringstjänster

Att hitta rätt kompetens och talang är en stor utmaning för många av dagens Start-ups och växande organisationer. Det är fundamentalt viktigt att få detta gjort korrekt och lyckat från allra början dock detta är väldigt tidskrävande och oftast mycket kostsamt. Vi kan hjälpa Er med detta.

Vi erbjuder er organisation fullständiga rekryteringstjänster och lösningar till er förväntning. Detta innebär att ni som arbetsgivare får expertråd, behovsanpassad och unik service samt tillgång till efterfrågade och kompetenta kandidater. Vi gör matchning och rekrytering enkel och effektiv.

service1
02

Tjänster för stora organisationer

Vi har ett omfattande nätverk av utbildade och skickliga individer inom olika branscher samt etablerade kontakter med många organisationer och företag i hela Sverige. Oavsett om ni är ett litet till medelstort företag eller en stor organisation, kommer våra rekryteringskonsulter att se till att ni anställer rätt personer för era lediga tjänster.
Varför anlita oss för ert rekryteringsbehov?

 • Minskade rekryteringskostnader
 • Tidseffektiv och konsekvent rekryteringsprocess
 • Jobb-klara kandidater
 • Kandidat-pool för akuta bemanningsbehov
service1
03

Stöd och matchning (STOM)

> Stöd och matchning är Arbetsförmedlingens matchningstjänst för dig som är arbetssökande men behöver anpassat stöd och handledning i ditt jobbsökande för att kunna får ett arbete eller påbörja en utbildning. Med hjälp av din handledare får du individuellt anpassat stöd och handledning för att du snabbare ska kunna hitta ett jobb eller studier.
Du kan bland annat få hjälp med

 • Hitta och söka jobb
 • Skapa CV och personligt brev
 • Komma i kontakt med arbetsgivare
 • Studie- och yrkesvägledning
service1
04

SFI

Svenska språket är nyckeln in i samhället och arbetslivet. Hos oss kan du lära dig svenska språket på ett enkelt och pedagogiskt sätt utifrån dina individuella behov. Vi kan erbjuda dig personligt stöd i ditt lärande för att du ska kunna klara dina studiemål. CenterLink Sverige har lång erfarenhet av undervisning och pedagogiskt arbete med utrikesfödda elever. Vi erbjuder studieväg 1 (SFI-kurs A och B), studieväg 2 (SFI-kurs B och C) och studieväg 3 (SFI-kurs C och D). Du kan läsa på förmiddagar, eftermiddagar eller kvällar. Våra undervisningslokaler är fräscha och moderna och ligger centralt i Kista. Vi sitter i samma lokaler som Stockholms universitet och Kungliga tekniska högskolan, en utbildningsmiljö som präglas av mångfald och motivation.

Svenska för invandrare

SFI

Svenska språket är nyckeln in i samhället och arbetslivet. Hos oss kan du lära dig svenska språket på ett enkelt och pedagogiskt sätt utifrån dina individuella behov.

Vi kan erbjuda dig personligt stöd i ditt lärande för att du ska kunna klara dina studiemål.

CenterLink Sverige har lång erfarenhet av undervisning och pedagogiskt arbete med utrikesfödda elever.

Vi erbjuder studieväg 1 (SFI-kurs A och B), studieväg 2 (SFI-kurs B och C) och studieväg 3 (SFI-kurs C och D). Du kan läsa på förmiddagar, eftermiddagar eller kvällar.

Våra undervisningslokaler är fräscha och moderna och ligger centralt i Kista. Vi sitter i samma lokaler som Stockholms universitet och Kungliga tekniska högskolan, en utbildningsmiljö som präglas av mångfald och motivation.

Hos oss har du tillgång till verktyg som datorer, läsplattor, WI-FI, och kursböcker, allt för att göra din studietid mer meningsfull och effektiv. Det finns även utrymme för förtäring och rast i lokalen.

För information om hur du söker till oss ring 010-708 65 20 eller mejla
sfi@centerlink.se

Varmt välkomna till oss!

ny väg till arbete eller utbildning

Rusta och matcha (KROM)

Med den nya tjänsten Rusta och matcha blir din väg till arbete eller utbildning som leder till arbete kortare och snabbare hos oss.

Vad är Rusta och matcha?

Rusta och matcha är tjänst från Arbetsförmedlingen som fokuserar på att arbetssökande som deltar i tjänsten ska komma till arbete eller utbildning på kortaste möjliga tid. Du som deltar i tjänsten kommer att få individuellt stöd utifrån dina behov och förutsättningar för att bli rustade i ditt jobbsökande och kunna komma ut i arbetslivet.

Fokus i Rusta och matcha ligger på dig och ditt målarbete eller utbildning och alla planeringar och aktiviteter som vi tillsammans utför, är för att du ska nå ditt mål så snart som möjligt.

Vi har lång och genuin erfarenhet av att jobba med personer som vill förändra sin livssituation genom meningsfullt arbete eller utbildning.

Vår metod är att visa på möjligheterna. Vi kommer att vara med dig vid varje steg på vägen mot ditt mål!

Är du intresserad av tjänsten Rusta och matcha? Tveka inte då att kontakta oss så kan vi gärna berätta mer om hur vi på ett praktiskt och effektivt sätt kan hjälpa dig.

Vårt KA-nummer är 10066215. Detta behöver du ange till Arbetsförmedlingen när du kontaktar de för att veta om du kan ta del av tjänsten.

För mer information ring 010-708 65 20 eller mejla oss på krom@centerlink.se

Öka dina chanser till jobb eller utbildning!

Stöd och matchning (STOM)

Stöd och matchning är Arbetsförmedlingens matchningstjänst för dig som är arbetssökande men behöver anpassat stöd och handledning i ditt jobbsökande för att kunna får ett arbete eller påbörja en utbildning.

Med hjälp av din handledare får du individuellt anpassat stöd och handledning för att du snabbare ska kunna hitta ett jobb eller studier. Du kan bland annat få hjälp med

 • hitta och söka jobb
 • skapa CV och personligt brev
 • komma i kontakt med arbetsgivare
 • studie- och yrkesvägledning
 • intervjuträning
 • dataundervisning
 • språkträning

Hos oss deltar du i målinriktade och meningsfulla aktiviteter som ska närma dig målet. Utgångspunkten för planering av aktiviteter och insatser som du ska ta del av, är dina individuella behov i förhållande till ditt mål, arbete eller utbildning. Vi jobbar med konkreta beprövade metoder.

Vi har flerspråkiga handledare med yrkeserfarenhet från olika branscher och kan erbjuda tjänsten på
Svenska, engelska, arabiska, persiska, kurdiska och somaliska
Hos oss finner du kompetens, glöd och energi
Vi vill gärna hjälpa dig till ditt nästa jobb!

Hur söker du till oss?

Kontakta din handläggare på Arbetsförmedlingen och se om du kan ta del av tjänsten och därefter anger du detta KA-nummer: 10064924

För mer information ring oss på 010-708 65 20 eller mejla oss info@centerlink.se